Historia szkoły

Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie jest pierwszą szkołą społeczną niepubliczna prowadzącą edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu cieszyńskiego od 1992 roku.

W okresie funkcjonowania szkoły można zaobserwować wyraźną zmianę struktury kształcenia. Szkoła Organizacji i Zarządzania w pierwszych latach prowadziła edukację dla młodzieży i to na kierunkach ekonomiczno-handlowych. W trakcie swojej działalności edukacyjnej szkoła wprowadzała nowe typy szkół m. in. tj.: szkoły dla dorosłych; licea ogólnokształcące i technika uzupełniające, czy szkoły policealne o różnych kierunkach.

SOIZ uzupełnia  i poszerza ofertę szkół państwowych działających na terenie powiatu cieszyńskiego. Jesteśmy jedyną szkołą kształcącą na kierunkach medycznych.

Publiczne Studium Medyczne jako szkoła publiczna b e z p ł a t n a kształcąca w zawodach medycznych i w zawodach związanych z opieką społeczną rozpoczęło działalność od 1 września 2013r i zastąpiło policealną niepubliczną szkołę kształcącą na kierunkach medycznych w Szkole Organizacji i Zarządzania.

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE jest jedyną szkołą tego typu na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzącą kształcenie na kierunkach medycznych b e z p ł a t n i e. Posiada pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia edukacji na proponowanych kierunkach kształcenia.

Na kierunkach medycznych, które aktualnie funkcjonują, zatrudniona jest profesjonalna kadra , która z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów i słuchaczy do pracy w wybranym zawodzie. Potwierdzają to uzyskiwane wyniki na egzaminach zawodowych, gdzie zdawalność jest prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posiadają uprawnienia średniego personelu medycznego.

W Publicznym Studium Medycznym  proponujemy następujące kierunki kształcenia:

 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • terapeuta zajęciowy
 • asystentka stomatologiczna
 • higienistka stomatologiczna
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekunka środowiskowa
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik masażysta
 • technik farmaceutyczny
 • technik sterylizacji medycznej

REGULAMIN REKRUTACJI

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE W CIESZYNIE jako medyczna szkoła publiczna umożliwia naukę wszystkim dla których barierą jest brak środków finansowych. Stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół publicznych w naszym regionie.

Nasza szkoła jest doskonałą alternatywą dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub związać swoją przyszłość zawodową z niesieniem pomocy innym.

Na absolwentów naszej szkoły czekają miejsca pracy w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, sanatoriach, hospicjach, a także z powodzeniem mogą świadczyć usługi prywatne.

Oferty pracy czekają nie tylko w Polsce ,ale także w krajach Unii Europejskiej, gdzie honorowane są zdobyte kwalifikacje zawodowe (certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany jest również w języku angielskim).

Zapraszamy serdecznie wszystkich kandydatów.

 

 

Wypełnij i zapisz się ONLINE