ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Czas nauki

1 rok

2 semestry
Tryb nauczania

Stacjonarny

Czesne

Bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

325101

Nazwa kwalifikacji

MED.01

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Podbudowa: szkoła średnia, nie wymagana matura

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Do zadań asystentki stomatologicznej należy:

 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów
 • przygotowywanie gabinetu i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampę doustną oraz leczniczy m.in. narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne,
 • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • psychologia
 • anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia
 • podstawy mikrobiologii
 • farmakologia
 • zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • zajęcia praktyczne - I i II semestr
 • praktyka zawodowa - II semestr - 2 tygodnie
   

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarskie
 • 2 zdjęcia.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

2

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

900

Cena za miesiąc

0zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE