Higienistka stomatologiczna

Czas nauki

2 lata

4 semestry
Tryb nauczania

stacjonarny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

325102

Nazwa kwalifikacji

MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Higienistka stomatologiczna

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Do zadań higienistki stomatologicznej należy:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach)
 • samodzielne wykonywanie zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, saling, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży
 • pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • współdziałanie w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami
 • uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności
 • dokonywanie bieżących przeglądów uzębienia, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego higienistki stomatologicznej można podjąć pracę w :

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • zarys anatomii i fizjologii
 • anatomia narządu żucia
 • patologia i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • dokumentacja medyczna i finansowa
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • działalnośc zawodowa w stomatologii
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
 • praktyka zawodowa – 6 tygodni 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

4

Godziny praktyk

210

Ilość godzin zajęć

1216

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE