Technik BHP

Czas nauki

1,5 roku

3 semestry
Tryb nauczania

zaoczny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

325509

Nazwa kwalifikacji

BPO.01

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

Technik BHP

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

TECHNIK BHP charakterystyka:

Program nauki obejmuje zróżnicowane zagadnienia w zakresie podstaw przedsiębiorczości, prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nabytym w ten sposób kwalifikacjom absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy na stanowisku pracownika ds. bhp. Ukończenie szkoły policelanej to podstawa dla każdego, kto chce zajmować się tą dziedziną. Osoba taka może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przedsiębiorczości

   

 • podstawy prawa pracy

   

 • techniczne bezpieczeństwo pracy

   

 • ergonomia w procesie pracy

   

 • zagrożenia w środowisku pracy

   

 • język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

   

 • ocena ryzyka zawodowego

   

 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

   

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Perspektywy pracy:

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

3

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

525

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE