Technik farmaceutyczny

Czas nauki

2,5 roku

5 semestrów
Tryb nauczania

dzienny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

321301

Nazwa kwalifikacji

MED.09

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Technik farmaceutyczny

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych.

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego technika farmaceutycznego można podjąć pracę w :

 • aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych
 • punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych.
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • farmakognozja
 • technologia postaci leków
 • zarys anatomii i fizjologii
 • systemy komputerowe w farmacji
 • technika sporządzania leków
 • analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • badania tożsamości surowców naturalnych
 • suplementacja i kosmetyka

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

5

Godziny praktyk

210

Ilość godzin zajęć

1520

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE