Technik masażysta

Czas nauki

2 lata

4 semestry
Tryb nauczania

stacjonarny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

325402

Nazwa kwalifikacji

MED.10

Świadczenie usług w zakresie masażu.

Technik masażysta

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Umiejętności technika masażysty:

 • planowanie czynności wchodzących w skład masażu tj. ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych
 • wykonywanie masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek,
 • zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • wykonywanie masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe, usprawniający określone partie mięśni
 • wykonywanie masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego
 • stosowanie różnych techniki i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • wykonywanie masażu ręcznego, wodnego, podwodnego, wirowego, wibracyjnego
 • wykonywanie masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego
 • stosowanie, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych
 • obsługiwanie sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu, np. balneologicznego: natrysków służących do masażu podwodnego, wibratorów itp.

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego technika masażysty można podjąć pracę w :

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych
 • gabinetach odnowy biologicznej
 • gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych
 • oraz prowadzić prywatną praktykę

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia układu ruchu
 • o  teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia i fizjologia układu ruchu
 • masaż w medycynie
 • masaż w sporcie
 • fizjoterapia
 • anatomia topograficzna
 • patologia i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • zarys anatomii i fizjologii
 • praktyka zawodowa - 6 tygodni

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

4

Godziny praktyk

210

Ilość godzin zajęć

1216

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE